Soovid aidata täita ühist eesmärki?

Leidub vabu kohti postivankris!
Istu peale ja pane käed külge.

Sinu Express Post

Pakume tööd Print

Pakume tööd LEHEKANDJATELE!

„Peresõbraliku tööandja märgise teavituskampaania on ellu kutsutud Sotsiaalministeeriumi poolt. Teavituskampaaniaga soovitakse juhtida tähelepanu peresõbralikule organisatsioonikultuurile ja suurendada tööandjate teadlikust peresõbralike väärtuste olulisusest tööelus.“

Lehekandja töö kirjeldus

Kellele sobib lehekandja töö