Soovid aidata täita ühist eesmärki?

Leidub vabu kohti postivankris!
Istu peale ja pane käed külge.

Sinu Express Post

Lehekandja töö kirjeldus Print

Lehekandja töö

Lehekandja töö on tellijate postkastidesse viia tellitud väljaanded, kirjad, reklaamid ning muu postitamisele kuuluv materjal.

Express Posti lehekandjad alustavad oma tööd varavalges, esimesed juba kella 4.00 paiku hommikul ja seda kuuel päeval nädalas (E-L), sest tellijad ootavad värskeid ajalehti postkastidesse ka laupäeva hommikul. Lehekandjad töötavad välitingimustes ning tööpiirkond on üldjuhul töötaja enda kodu lähedal, kuna ühistransport varahommikul veel ei liigu.

Linnapildis oled võib-olla märganud metallist hallikaid kaste tänavate ääres? Need on tugikastid, kuhu autojuht toob hommikul ajalehed, ajakirjad, reklaamid ja muud postitamisele kuuluvad materjalid. Lehekandja ülesanne on toimetada kõik postitamisele kuuluvad materjalid tellijatele postkastidesse. Ta teeb seda kas jalgsi, kasutades postikäru või liigub postkastide vahel autoga (maapiirkonnad, hajaasustus). Aega võtab see olenevalt piirkonnast 1-3 tundi. Suuremate reklaamikoguste korral tuleb materjalid postitada päeva jooksul pärast perioodika kannet ehk postiring tuleb teistkordselt läbida.

Perioodikat laialikandes on lehekandjale abiks kanderaamat, kus aadressid ja tellimused on liikumise järjekorras. Kirjad ja aadressiga reklaam leiab õige postkasti aadressikleebise järgi ning aadressita reklaami kohta on kaasas täpsustav postitamise info. Lehekandjaid abistab kõikide küsimuste korral kojukande korraldaja, kelle tööpäev algab lehekandjatega samal ajal ning igapäevaselt saadetakse kõikidele lehekandjatele infokiri täpsema postitusinfoga.

Lehekandja töö parimaks tunnustuseks on see, kui tellijad leiavad õigeaegselt oma postkastist tellitud väljaanded, neile adresseeritud kirjad ning reklaam on postkastis, kuhu see pidi jõudma ja kus seda oodatakse.