Kullerteenused Print

Kullerpostisaadetis on kirisaadetis või postipakk:

 • mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
 • mis edastatakse kulleriga kiirel ja usaldusväärsel viisil;
 • mille saatjal on võimalus igal hetkel saada informatsiooni saadetise asukoha kohta selle teekonnal, sekkuda saadetise kättetoimetamisesse ja vajaduse korral korraldada ümber selle edastamist; 

Kullersaadetis väljastatakse Saajale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul saadetise üleandmisest AS-ile Express Post.

 • vastavalt saatja (kliendi) aadressandmebaasile
 • saadetisele kantud täpse postiaadressi järgselt

Saadetise üleandmise garanteerimiseks on vajalik saaja telefoninumbri või e-posti aadressi olemasolu.

 

Kompleksteenus

 

AS Express Post pakub vajadusel kompleksteenust, kus lisaks kullerteenusele pakume tellimiskeskuse ja kandeeelse töötluse teenuseid:

 • Tellimiskeskus
 • väljaannete tellimuste vastuvõtmine telefoni, interneti või muu kanali teel
 • kliendi tellimuste ümberadresseerimiste ja annulleerimiste vormistamine
 • arvete väljastamine (e-arve; paberarve)
 • laekumiste kontroll
 • tellijate andmebaasi hoidmine
 • Kande-eelne saadetiste töötlus
 • saajapõhine tellimuste komplekteerimine kandesse ja pakendamine
 • saadetiste hoiustamine

View also:

Meie müügiinimesed