Andmebaasi struktuur Print

Andmebaas on ettevõttele väga oluline ja hinnaline vara.
Andmebaas on andmete kogum, mille alusel postitatakse nime ja aadressi alusel reklaammaterjale, teostatakse ajakirjanduse kannet või tehakse muid baasiomanikule olulisi tegevusi.

Meie pakume oma abi andmebaaside korrastamisel, haldamisel ja säilitamisel. Andmebaaside haldusteenus muudab andmebaasi korrektsemaks, selgemaks ja lihtsamini kasutatavaks. Korrastatud andmebaasile on lihtne lisada meie teisi teenuseid - perioodika kojukande teenust, kõnekeskuse teenust, reklaamikande teenust ja kiriteenust.

Selleks, et andmebaasi korrastada ja hallata, on meile oluline, et me saame klientidelt sisendbaasi kindla struktuuriga. Andmebaas näidis ja kasutatav põhi on SIIN

Veergude kirjeldused ja juhend info sisestamiseks:
Nimi – eraisiku ees-ja perenimi, firma esindaja ees- ja perenimi
Firma nimi - ettevõtte, asutuse vm juriidilise isiku nimi. Omandivormi viide alati juriidilise isiku nime nime taha
Tänav – tänav nimi, talu nimi, kinnistu nimi, nimekapp ja selle asukoht (N: nimekapp Tallinna Postkontor), nõudmiseni.
Tänava nimede kirjutamisel ei kasutata punkte ega täiendusi ja kirjutatakse nimi selliselt nagu see on kirjas Maa-ametis. N: Tartu mnt / Sõpruse pst / Kadaka tee / Kangelaste prospekt / jne
Tänava nime taha ei kirjutata viiteid ega lühendeid - tänav, t. tn. N: Metsa / Seene / jne.
Tänavate nimed sisestatakse kujul nagu need on kirjas Maa-ametis. N: Nikolai von Glehni, A.H. Tammsaare, Anna Haava, jne.
Talu nimele lisada alati sõna talu. Näiteks: Kadaka talu.
Maja - maja number ja numbritega kaasnevad tähelised tunnused, nimekapi number kui lahtris tänav on kirjas nimekapp ja selle asukoht
Korter - korteri number ja numbriga kaasnevad tähelised tunnused, ärimajades ruumi number, postkasti number kui lahtris Tänav on talu nimi (pk 15, ilma punktita)
Indeks - aadressile määratud Omniva sihtnumber, NB! See peab olema
Haldusüksus - küla, alev, alevik/ linn, vald/ maakond;
Aadressi komponendid peavad olema järjestatud väiksemast haldusüksusest suuremale. N: Põllu küla Valjala vald Saaremaa
Küla ja aleviku korral lisatakse alla nimi, alevile ja linnale valla nime ei lisata
Maakond sisestatakse viimasena ja kujul nagu on kirjas Maa-ametis. N: Harjumaa, Raplamaa, jne. Ei kasutata sõna maakond või lühendit mk

NB!
• Exceli lahtrites ei tohi olla kirjavahemärke (punktid, komad, tühikud, jne.), erandiks on nimed, milles on sidekriips (Kohtla-Järve, Kilingi-Nõmme, jne) või murruga aadressid.
• Ei tohi kasutada Excceli sisestamisel Enetrit ridade eraldamiseks lahtris
• Andmebaasides sisalduv muu info (isikukood, kliendinumber, kampaaniakood, telefon, e-aadress või muu info) salvestada eraldi andmeveergudesse. Ilma komadeta