Reklaamikanne Print

Aadressiga reklaam

 

Aadressiga reklaam ehk otsepost on adresseeritud saadetis:

 • mis väljastatakse adressaadile ilma allkirjata postkasti kaudu
 • mida edastatakse samaaegselt vähemalt 100 saajale
 • mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed teiste samaaegselt edastatavate saadetistega, välja arvatud saaja nimi, postiaadress, identifitseerimisnumber ning muud teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust
 • mille pakendile on kantud märge „reklaam“, „reklaam posti teel“ või otsepost“

Aadressiga reklaamina ehk otsepostisaadetisena ei saa edastada arveid ning ülalpool punktides välja toodud tingimustele vastavaid postisaadetisi koos nimetatud tingimustele mittevastava postisaadetisega.

Aadressiga reklaammaterjalide postitamiseks on vajalik tellija aadressandmebaasi eelnev elektrooniline sorteerimine Express Posti poolt.
Infomaterjali korrektseks andmebaasi struktureerimiseks leiad siit.

 

Nimekirjajärgne reklaam

 

Kui reklaammaterjalile ei ole märgitud saaja aadressi, postitatakse reklaam kliendi poolt antud nimekirja alusel otsepostituse põhimõtetele tuginedes.

Teenust osutatakse vaid Express Posti kandealas.

 

Aadressita reklaam

 

Aadressita reklaam ehk pimepostitus on adresseerimata saadetis:

 • mis väljastatakse adressaadile ilma allkirjata postkasti kaudu
 • mille sisuks on avalik või turunduslik materjal
 • mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed teiste samaaegselt edastatavate saadetistega
 • mida edastatakse samaaegselt vähemalt 100 saajale

Aadressita reklaami postitust on võimalik teostada sihtrühma kirjeldavate kriteeriumide alusel:

 • haldusüksuse järgi, s.o postitamine geograafilise piirkonna järgselt – nt linn, linnaosa
 • juriidilistele või eraisikutele*
 • korrus- või eramajadesse; korrus-, era- või segapiirkondadesse*
 • aktiivsetesse postkastidesse, s.o postkastidesse, kuhu on tellitud perioodiline väljaanne.

Teenust osutatakse vaid Express Posti kandealas.

* kriteeriumijärgse postituse hind on 20% kõrgem aadressita postituse hinnakirjast.

Express Post aitab vajadusel leida kliendi jaoks sobivaima postitusviisi.

View also:

AS Express Post kandepiirkond
Meie müügiinimesed